Nowy projekt autorskiego

Na stronie Ministerstwa Kultury dostępny jest w nowej wersji (z 8 grudnia) projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DOC). W art. 20 zniknęły komputery osobiste. Wedle propozycji: nie wymaga zezwolenia twórcy, przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, nie mające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu technologicznego, oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie: a) przekazu w systemie teleinformatycznym wśród osób trzecich przez pośrednika, lub b) zgodnego z prawem korzystania. Wedle propozycji do programów komputerowych nie stosuje się przepisów projektowanych zapisów dotyczących dozwolonego użytku dla dobra osób niepełnosprawnych, dla celów bezpieczeństwa publicznego lub w celu zapewnienia sprawnego przebiegu lub sprawozdań z procedur administracyjnych, sądowych lub ustawodawczych, oraz w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu lub w celu reklamy wystaw publicznych lub publicznej sprzedaży...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>