Wyrok i wolność słowa

Odbyła się ciekawa rozprawa "niby" apelacyjna. Oto Brian Francis Joyce został skazany przez sąd z Alaski za posiadanie ponad 600 elektronicznych zdjęć zawierających dziecięcą pornografię w swoim komputerze. Został skazany na 27 miesięcy więzienia i w apelacji nie starał się podważyć tej części wyroku. Joyce nie zgadzał się z drugą jego częścią: zakazem korzystania z Internetu w okresie trzech lat. Joyce argumentował, że taki wyrok narusza jego prawo do wolności słowa gwarantowane pierwszą poprawką do amerykańskiej konstytucji. Sąd apelacyjny stwierdził, że nie może zająć stanowiska w tej sprawie ze względów formalnych, jednak w trzyosobowym składzie sądu pojawił się rozłam i jeden z sędziów nie podzielił tego zdania. Stwierdził, że sąd niższej instancji mógł orzec taką karę zgodnie z amerykańskim prawem. [Reuters]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>