Rzecznik inwigilowanych...

Gazeta Wyborcza, Paweł Rożyński "Wielki Brat na łączach: sprawę zbada RPO": Sprawę budowy systemów do inwigilacji przez sieć telekomunikacyjną i wydane w tej sprawie rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury zbada rzecznik praw obywatelskich, Andrzej Zoll. Minister Heller poinformował, że w piątek (jutro), w Ministerstwie Infrastruktury, ma się odbyć spotkanie z głównymi operatorami i izbami branżowymi w celu "wyjaśnienia wątpliwości". Tego dnia mija termin składania przez operatorów wniosków o odroczenie - maksymalnie o 18 miesięcy - obowiązku dostosowania sieci do prowadzenia inwigilacji. Będę obecny na tym spotkaniu. ...Zgodnie z rozporządzeniem każdy operator musi mieć przeszkolonego pracownika z certyfikatem bezpieczeństwa dostępnego przez całą dobę. Musi też udostępnić sprzęt do inwigilacji. Wedle ustawy prawo telekomunikacyjne: określenie operator oznacza przedsiębiorcę, uprawnionego na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącego działalność polegającą na eksploatacji sieci publicznej lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej,

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>