Eksport pracy online

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł: "Nie można traktować jako eksport usług pracy informatyka w Polsce, której efekty pojawiają się od razu na komputerze w Niemczech". Stan faktyczny analizowany przez NSA: polski informatyk on-line wykonywał pracę polegającą na bieżącym utrzymaniu w należytym stanie oprogramowania zainstalowanego na komputerze w Niemczech. Do takich usług podatnik zastosował stawkę 0%, twierdząc że jest to eksport usług. Zdaniem NSA "Gdyby ustawodawca chciał uzależnić uznanie za eksport od miejsca odbioru świadczenia, zastosowałby podobne rozwiązanie jak w niedawnej nowelizacji dotyczącej licencji". Sygn. akt I Sa/Wr 2882/00.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>