Internetowy Obywatel Roku

wręczanie wyróżnieniaPodczas III Forum Internetu Obywatelskiego, które odbyło się we wtorek, 22 stycznia 2002 r., w Pałacu Kultury i Nauki, równolegle z jedną z największych branżowych imprez teleinformatycznych - z Targami Komputer EXPO 2002, został przyznany tytuł Internetowego Obywatela Roku.

Tytuł, z rąk Krzysztofa Kiliana, byłego Ministra Łączności, oraz Jana Krzysztofa Bieleckiego, byłego Premiera RP, otrzymał Piotr Waglowski: autor Serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, Członek Zarządu Internet Society Poland, oraz Zastępca Dyrektora Wprost Online.

Tytuł Internetowego Obywatela Roku przyznawany jest osobie, która zdaniem Komitetu Organizacyjnego Internetu Obywatelskiego w największym stopniu przyczyniła się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Chodzi tu jednak o inicjatywy obywatelskie. Komitet chce w ten sposób wyróżnić te działania, za którymi nie stoi wielka struktura - organizacyjna, czy finansowa - a mimo to osiągnięty został ważny społecznie cel.

W wyniku głosowania Komitet Organizacyjny Internetu Obywatelskiego zdecydował, że tytuł Internetowego Obywatela Roku 2001 przypadnie Piotrowi "Vagli" Waglowskiemu za istotny wkład w budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

- Wierzę, że tytuł ten przyczyni się do popularyzowania wiedzy o związkach prawa z internetem - mówi Piotr Waglowski. - Tak naprawdę serwisu VaGla.pl Prawo i Internet nie tworzę sam. Coraz więcej osób przesyła mi materiały do publikacji. Już w tej chwili, na podstawie materiałów zebranych w tym serwisie, powstało wiele prac magisterskich i artykułów, które - mam nadzieję - popychają nieco naukę i doktrynę prawną do przodu, w świat nowych technologii.

Jeśli chodzi o działalność w Internet Society Poland: w Zarządzie ISOC Polska Piotr Waglowski jest odpowiedzialny za sprawy finansowe, prawne i współpracę z Członkami Wspierającymi.

- W chwili obecnej zakończyliśmy pewien etap tworzenia stowarzyszenia. Rok temu, na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków, obiecaliśmy, że w pierwszym roku działania zakończymy sprawy formalne, związane z podjęciem działalności. Tak się stało. Na drugim Walnym, które odbędzie się 24 stycznia, na Foksal, przedstawimy sprawozdanie, w którym m.in. poinformujemy o wpisaniu Stowarzyszenia ISOC Polska do Krajowego Rejestru Sądowego, co zakończyło okres formalnego tworzenia organizacji. Kilku organizacjom, które zaczynały razem z nami, nie udało się to. W chwili obecnej zacząłem już negocjacje z potencjalnymi Członkami Wspierającymi. Już niebawem pozyskamy środki na działanie w myśl hasła, którym kieruje się Światowy ISOC: "Internet is for everyone".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>