Pobudzenie gospodarcze

Rzeczpospolita, "Elektronizacja przedsiębiorców", Andrzej Biedacha: "Przepisy ustawy o elektronicznym systemie ubezpieczeń społeczno-zdrowotnych mogą niestety doprowadzić do sytuacji, że samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej stanie się swojego rodzaju hobby, dostępnym - tak jak sporty ekstremalne - dla nielicznych". I dalej: "Każdy płatnik uiszczający składki za siebie i jeszcze za co najmniej jedną osobę został zobowiązany do przesyłania wszelkich dokumentów ZUS, generowanych przez program Płatnik 102, poprzez teletransmisję danych. W ten sam sposób przekazywane mają być również inne dokumenty, np. decyzje urzędów skarbowych o nadaniu numeru NIP lub zaświadczenia urzędów statystycznych o nadaniu aktualnego numeru REGON". Hmm....

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>