kilka słów wyjaśnienia

bazgranina po stolePomyślałem, że trafiającym na te strony należy się kilka słów wyjaśnienia, bo ktoś może uznać, że faktycznie chodzi o Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", a tu chodzi zupełnie o coś innego: o komiksy, które trochę nawiązują do prawa, trochę do prasy, a które czasem można uznać za swoistą broń bombardującą (ale nie jest założeniem autora atakowanie kogokolwiek). Może też rzucą czasem jakiś świtlny refleks...

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B" to wydawany przez Prezesa Rady Ministrów dziennik urzędowy, w którym ogłasza się sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości, ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, inne akty prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. Prezes Rady Ministrów wydaje dzienniki urzędowe przy pomocy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rządowego Centrum Legislacji. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Monitor to również urządzenie będące źródłem światła, wyświetlające na własnym ekranie obraz oglądany z drugiej strony przez oglądającego, ale również klasa ciężkich przybrzeżnych okrętów artyleryjskich, przeznaczonych do ostrzeliwania celów i umocnień na brzegu, zwalczania artylerii nadbrzeżnej i wsparcia desantu. Taki tytuł nosiło również pierwsze czasopismo, regularnie wydawane w Polsce w latach 1765 - 1785, a założone przez Ignacego Krasickiego i Franciszka Bohomolca, a także z inicjatywy i przy wsparciu Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Niniejszy dział nie jest w żadnym razie urzędowym publikatorem, nie jest urządzeniem będącym źródłem światła czy okrętem do ostrzeliwania celów naziemnych. Stanowi jedynie zbiór stripów (czyli takich komiksów w formie paska), które stanowią efekt ulewającej się z autora wrażliwości twórczej. Za co autor z góry przeprasza. Jeśli może istnieć Polska „a” i Polska „be”, to czy każda z nich może mieć swój monitor?

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Porywające...

Z tych wypowiedzi wybijają się emocje, które są obecne nie tylko w wypowiedziach, ale również na zewnątrz. Treść tu zawarta jest czystym kontratypem sztuki, za który winy ponieść nie można a jedynie poprzeć założenia twórcze przyświecające artyście zakładającemu tę stronę. Bez wzgędu na to czy założyciel strony działał w zamiarze bezpośrednim czy ewentualnym stworzył dzieło. Gratuluje! "PRAWNICZKA"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>