Wolność gospodarcza

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o wolności gospodarczej. W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie jednolitego wniosku rejestrowego, co wiąże się z budową odpowiedniej infrastruktury informatycznej. Umożliwi to np. rejestrację firmy drogą elektroniczną... Projekt przewiduje utworzenie Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej. Oznacza to, iż dane o przedsiębiorcach będą gromadzone w systemie centralnym i przekazywane drogą informatyczną. Usprawni to teoretycznie szybkość dokonywania wpisów do ewidencji oraz umożliwi uzyskiwanie danych o przedsiębiorcach w każdej z gmin, a nie jak dotychczas jedynie w gminie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Przedsiębiorcom umożliwia się ponadto składanie wniosków na elektronicznych nośnikach informatycznych i drogą elektroniczną, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego, po zbudowaniu systemu. Zobaczymy jaka będzie praktyka. [eGov][Hoga]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>