Kolejna reorganizacja i podziękowania za wspólne lata w radach Fundacji Nowoczesna Polska i Fundacji Panoptykon

Dziękuję zespołom Fundacji Nowoczesna Polska i Fundacji Panoptykon za zaszczyt i przyjemność, jakie były moim udziałem w związku z ponad czteroletnim pełnieniem funkcji w Radach tych Fundacji. Z dniem 1 lutego złożyłem mandaty w Radzie Fundacji Nowoczesna Polska oraz w Radzie Programowej Fundacji Panoptykon, jednocześnie wyrażając nadzieję na dalszą, owocną kooperację.

Wspominając lata wspólnej pracy, będę zawsze miał w żywej pamięci podejmowane przez obie Fundacje działania, które - o czym jestem głęboko przekonany - stanowią istotny wkład w budowanie podstaw społeczeństwa obywatelskiego, poszerzania dostępu do dóbr kultury, rozwijania narzędzi edukacji medialnej, stymulowaniu dyskusji o prywatności i społeczeństwie nadzorowanym, a przez to budowanie fundamentów walki z wykluczeniem społecznym. Wiem, że sukcesy Fundacji są funkcją tego, że udało się zbudować wewnątrz obu Organizacji profesjonalnie działające i zaangażowane Zespoły. Mam nadzieję, że swoim skromnym udziałem w pracach obu Organizacji mogłem chociaż w drobnym stopniu przyczynić się do obecnej ich pozycji, a obie są obecnie niewątpliwymi liderami dyskusji o zmianach społecznych w Polsce, a związanych z "rewolucją informacyjną".

W skład Rady Fundacji Nowoczesna Polska zostałem powołany wraz z Edwinem Bendykiem w listopadzie 2009 roku. Chwilę wcześniej zaproszono mnie do udziału w pracach Rady Programowej Fundacji Panoptykon - to w czerwcu 2009 roku. W trakcie tych (ponad czterech!) lat wiele się działo. Wiem, że obie organizacje będą nadal aktywnie uczestniczyły w debacie publicznej.

Składając mandaty ze sprawowanych w Fundacjach funkcji zadeklarowałem jednocześnie chęć dalszego wspierania działań obu Fundacji, chociaż nie z pozycji osoby strukturalnie zaangażowanej w Ich prace.

Przeczytaj również: Reorganizacja w organizacjach.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>