wydarzenia - Filter:

Wybierz warunki filtru wydarzeń
Wybierz rodzaj wydarzeń
Piątek Luty 20, 2009
początek: 10:30
End: 17:00

Urząd Patentowy RP wraz z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji i we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz pod patronatem wicepremiera Waldemara Pawlaka organizują konferencję poświęconą programom komputerowym, a konkretnie problematyce patentowej oraz prawno-autorskiej związanej z takimi programami komputerowymi. Wydaje się, że dyskusja może być interesująca.

Wtorek Marzec 3, 2009
początek: 10:30
End: 11:30

W dniu 3 marca 2009 roku o godzinie 9.30 w sali F w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbędzie się rozprawa w sprawie sygn. II SA/Wa 1349/08. Rozprawa dotyczy zaskarżenia 2 decyzji GIODO w sprawie umieszczenia na portalu Nasza Klasa danych dotyczących osoby fizycznej. To dalszy ciąg sprawy, o której pisałem wcześniej w tekście GIODO: imię, nazwisko, zdjęcie, szkoła, klasa i rocznik - łącznie - nie są danymi osobowymi....

Czwartek Marzec 5, 2009
początek: 19:30
End: 21:00

Wydaje mi się, że warto zachęcić Państwa do udziału w planowanym wykładzie otwartym oraz dyskusji organizowanej przez Zakład Praw Człowieka WPiA UW oraz "Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce" Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Chodzi o spotkanie pt. Granice wolności mediów - czy gwiazdy show businessu mają prawo do prywatności?

Piątek Marzec 20, 2009
początek: 12:00
End: 15:58

Stowarzyszenie Dziennikarzy Obywatelskich i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej organizują konferencję pt. „Etyka i prawo w dziennikarstwie obywatelskim". Poproszono mnie o wystąpienie w czasie tej konferencji. Będę bronił tezy, że nie ma czegoś takiego jak "dziennikarstwo obywatelskie" w swoim wystąpieniu pt. "Dziennikarstwo obywatelskie – nie istnieje…".