wydarzenia

Wybierz warunki filtru wydarzeń
Wybierz rodzaj wydarzeń
« Listopad 24, 2008 - Grudzień 24, 2008 »
 
11 / 24
» 20:00
« 21:30

24 listopada o godzinie 19.00, w redakcji Gazety Wyborczej (Warszawa, ul. Czerska 8/10) odbędzie się dyskusja pt. "Czy ścigać za ściąganie z sieci?" - poświęcona (jak wynika z tytułu) dostępności kultury w internecie, skutkach tego, sposobach regulacji, itd.

11 / 25
11 / 26
11 / 27
11 / 28
11 / 29
» 11:00
« 13:30

Prof. Theodor Meron jest specjalistą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, byłym Prezesem Międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodni w Byłej Jugosławii i wygłosi w tym roku wykład im. Marka Nowickiego zatytułowany "Prawa człowieka wkraczają na nowe terytoria. Dochodzenie odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka przed Międzynarodowymi Trybunałami Karnymi".

11 / 30
12 / 1
12 / 2
12 / 3
» 01:00
» 2008-12-03 01:00
« 2008-12-04 00:56

3. grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając ten dzień ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. W tym serwisie wspominam o tym dniu ze względu na podpisaną przez Polskę Konwencję ONZ w sprawie osób niepełnosprawnych. Konwencja ta już weszła w życie (chociaż Polska jeszcze jej nie ratyfikowała), a stało się to w dniu 3. maja 2008 roku (3. kwietnia 2008 roku dwudzieste z państw ratyfikowało traktat, a to oznacza, że od tego momentu należy liczyć 30 dni, po których konwencja wraz z protokołem dodatkowym weszła w życie).

» 10:00
« 17:00

W ramach Warsztatów towarzyszących XXIV Jesiennym Spotkaniom PTI w Wiśle projektowane było pewne przedsięwzięcie tutorialowo-warsztatowe. Nie doszło do skutku w Wiśle, ale planujemy jego przeprowadzenie na 3 grudnia w Warszawie, w restauracji Dekanta przy ul. Marszalkowskiej 55/73. Nazwaliśmy je "Prawo v. Informatyka. Prawo nowych technologii w praktyce", a mam je poprowadzić wraz z dr Wojciechem Wiewiórowskim.

12 / 4
« 00:56
» 2008-12-03 01:00
« 2008-12-04 00:56

3. grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając ten dzień ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. W tym serwisie wspominam o tym dniu ze względu na podpisaną przez Polskę Konwencję ONZ w sprawie osób niepełnosprawnych. Konwencja ta już weszła w życie (chociaż Polska jeszcze jej nie ratyfikowała), a stało się to w dniu 3. maja 2008 roku (3. kwietnia 2008 roku dwudzieste z państw ratyfikowało traktat, a to oznacza, że od tego momentu należy liczyć 30 dni, po których konwencja wraz z protokołem dodatkowym weszła w życie).

12 / 5
12 / 6
12 / 7
12 / 8
12 / 9
12 / 10
12 / 11
12 / 12
12 / 13
12 / 14
12 / 15
12 / 16
12 / 17
12 / 18
12 / 19
12 / 20
12 / 21
12 / 22
12 / 23
12 / 24