wydarzenia

Wybierz warunki filtru wydarzeń
Wybierz rodzaj wydarzeń
« Kwiecień 18, 2007 - Maj 18, 2007 »
 
04 / 18
» 09:00
» 2007-04-18 09:00
« 2007-04-19 13:30

opis:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza na konferencję pt. "Prawo autorskie i prawa pokrewne", która odbędzie się w Hotelu Sofitel Victoria. Jest to już trzecia z cyklu konferencja poświęcona temu tematowi (por. Trzystopniowy test - notatki i spostrzeżenia dnia drugiego oraz Wrażenia z pierwszego dnia). Co uderza w programie zapowiadanej właśnie konferencji to m.in. brak równowagi. Z jednej strony w programie znalazł się temat "Zalety DRMów", z drugiej "Dostrzegane lub domniemane minusy stosowania DRMów". A można było napisać np. "Wady DRMów". Byłoby po równo i bez wskazania...

04 / 19
« 13:30
» 2007-04-18 09:00
« 2007-04-19 13:30

opis:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza na konferencję pt. "Prawo autorskie i prawa pokrewne", która odbędzie się w Hotelu Sofitel Victoria. Jest to już trzecia z cyklu konferencja poświęcona temu tematowi (por. Trzystopniowy test - notatki i spostrzeżenia dnia drugiego oraz Wrażenia z pierwszego dnia). Co uderza w programie zapowiadanej właśnie konferencji to m.in. brak równowagi. Z jednej strony w programie znalazł się temat "Zalety DRMów", z drugiej "Dostrzegane lub domniemane minusy stosowania DRMów". A można było napisać np. "Wady DRMów". Byłoby po równo i bez wskazania...

04 / 20
04 / 21
04 / 22
04 / 23
04 / 24
04 / 25
04 / 26
» 10:30
« 18:00

lokalizacja:
Warszawa

opis:
Centrum Promocji Informatyki organizuje VI edycję Seminarium z cyklu Prawnicza Informatyka Korporacyjna "Technologie informatyczne wymiaru sprawiedliwości", którego głównym tematem będzie informatyzacja postępowania sądowego. Patronat Merytoryczny nad Seminarium objął Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu podległy Ministerstwu Sprawiedliwości RP.
Program Seminarium:
Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego

» 11:00
« 14:00

opis:
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk organizuje konferencję naukową pod honorowym patronatem prof. Michała Kleibera, Prezesa PAN. W trakcie konferencji przedstawiona zostanie X edycja Raportu INE PAN "Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie. Maj 2007" oraz przeprowadzona zostanie dyskusja panelowa nt.: „Nowe technologie i nowoczesne instytucje dla wzrostu gospodarczego Polski“

04 / 27
04 / 28
04 / 29
04 / 30
05 / 1
05 / 2
05 / 3
05 / 4
05 / 5
05 / 6
05 / 7
05 / 8
05 / 9
05 / 10
05 / 11
» 10:30
» 2007-05-11 10:30
« 2007-05-12 17:00

opis:
Na prośbę organizatorów, tj. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Chicago-Kent College of Law (USA), zapraszam do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Prawa Nowych Technologii. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, ONZ oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również prawnicy i wykładowcy akademiccy z Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

05 / 12
« 17:00
» 2007-05-11 10:30
« 2007-05-12 17:00

opis:
Na prośbę organizatorów, tj. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Chicago-Kent College of Law (USA), zapraszam do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Prawa Nowych Technologii. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, ONZ oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również prawnicy i wykładowcy akademiccy z Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

05 / 13
05 / 14
05 / 15
05 / 16
05 / 17
» 11:30
» 2007-05-17 11:30
« 2007-05-18 19:00

lokalizacja:
Warszawa

opis:
Zgodnie z decyzją przywódców państw podjętą w listopadzie 2005 r. w Tunisie podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego, dzień 17 maja obchodzony jest na całym świecie jako „Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego”. Wcześniej tego dnia obchodzono „Światowy Dzień Telekomunikacji” jako pamiątkę utworzenia w dniu 17 maja 1865 r. obecnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), wyspecjalizowanej organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym roku SDSI obchodzony będzie pod hasłem „Łączenie Młodych Perspektywą Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych”.

05 / 18
« 19:00
» 2007-05-17 11:30
« 2007-05-18 19:00

lokalizacja:
Warszawa

opis:
Zgodnie z decyzją przywódców państw podjętą w listopadzie 2005 r. w Tunisie podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego, dzień 17 maja obchodzony jest na całym świecie jako „Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego”. Wcześniej tego dnia obchodzono „Światowy Dzień Telekomunikacji” jako pamiątkę utworzenia w dniu 17 maja 1865 r. obecnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), wyspecjalizowanej organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym roku SDSI obchodzony będzie pod hasłem „Łączenie Młodych Perspektywą Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych”.

» 01:00

opis:
Wchodzą w życie rozporządzenia: rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi oraz rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych.