Seminarium: Technologie informatyczne wymiaru sprawiedliwości

2007-04-26 10:30
2007-04-26 18:00
Etc/GMT+1

lokalizacja:
Warszawa

opis:
Centrum Promocji Informatyki organizuje VI edycję Seminarium z cyklu Prawnicza Informatyka Korporacyjna "Technologie informatyczne wymiaru sprawiedliwości", którego głównym tematem będzie informatyzacja postępowania sądowego. Patronat Merytoryczny nad Seminarium objął Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu podległy Ministerstwu Sprawiedliwości RP.
Program Seminarium:
Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego
10:00 Otwarcie Seminarium - prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
10:10 Wykład: Elektroniczny dostęp do rejestrów publicznych - Maciej Kiedrowicz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rejestrów MSWiA
10:50 Wykład: Tworzenie infrastruktury informacyjnej dla polskiego systemu sądownictwa - Prokurator Piotr Siekierski, Dyrektor Departamentu Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu, Ministerstwo Sprawiedliwości RP
11:30 Merytoryczna prezentacja Sponsora Seminarium
12:10 Przerwa
12:30 Wykład: Wykorzystanie nowoczesnych technologii na sali sądowej - Marcin Szymański, Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu, Ministerstwo Sprawiedliwości RP
13:10 Wykład: Zastosowanie Internetu w zakresie działania organów władzy sądowniczej - Sędzia Dariusz Sielicki, Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu, Ministerstwo Sprawiedliwości RP
13:50 Blok merytorycznych prezentacji firmowych – według przykładowego zestawu tematów:
- Elektroniczna postać protokołów sądowych;
- Elektroniczna wokanda;
- Wnoszenie pism do sądów w postaci elektronicznej;
- Zastosowanie podpisu elektronicznego w praktyce wymiaru sprawiedliwości;
- Video przesłuchania;
- Systemy informatyczne dla obsługi prawnej spraw spornych;
- Bezpieczeństwo systemów informatycznych w wymiarze sprawiedliwości;
- Outsourcing obsługi informatycznej sądów;
- Digitalizacja i archiwizacja dokumentów elektronicznych.
14:50 Przerwa
15:10 Case Study: Praktyczne wnioski dotyczące zastosowanych technologii informatycznych z pilotażowych wdrożeń takich systemów jak:
- IUDEX (wewnętrzny wortal Sądu Okręgowego, do którego dostęp mają również podległe sądy rejonowe);
- Elektroniczna Wokanda;
- Internetowa Wokanda;
- program Protokolant.
Paweł Frankowski, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, doktorant Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego
15:30 Wykład: Doręczenia „elektronicznych” pism procesowych w relacjach sąd – pełnomocnicy oraz pomiędzy pełnomocnikami stron - Mecenas Xawery Konarski, Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki
16:00 Wykład: Zastosowanie dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych. Elektroniczne pisma procesowe oraz dokument elektroniczny jako środek dowodowy w postępowaniu sądowym - Sylwia Kotecka, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Wrocławski
16:30 Wykład: Obowiązek prowadzenia przez sądy stron Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
Sądowy portal internetowy – elektroniczny dostęp do upublicznionych danych. Pułapki prawne informatyzacji sądów gospodarczych i sądów rejestrowych - Michał Bernaczyk, Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej
17:00 Podsumowanie Obrad, zakończenie Seminarium

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>