wydarzenia

Wybierz warunki filtru wydarzeń
Wybierz rodzaj wydarzeń
« Marzec 13, 2007 - Kwiecień 12, 2007 »
 
03 / 13
» 11:00
« 14:30

lokalizacja:
Warszawa, hotel Sheraton

opis:
Konsorcjum "Przyjazne Prawo Autorskie" organizuje konferencję "Przyjazne Prawo Autorskie"...

03 / 14
03 / 15
03 / 16
» 11:09
« 16:00

lokalizacja:
Sala Senatu UW, Pałac Kazimierzowski

opis:
W imieniu Koła Naukowego Własności Intelektualnej "IP", które działa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zaproszam na konferencję naukową "Prawne aspekty handlu elektronicznego", która odbędzie się 16 marca br. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Sali Senatu UW w Pałacu Kazimierzowskim na Campusie Centralnym UW przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28.

» 18:30
« 21:30

lokalizacja:
Warszawa

opis:
Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji we współpracy z Sekcją Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych (International Association of Legal Science) zaprasza na doroczną konferencję "Demokracja i prawa człowieka -
- standardy europejskie i standardy polskie"

03 / 17
03 / 18
03 / 19
03 / 20
03 / 21
03 / 22
03 / 23
» 10:00
« 17:00

opis:
Koło naukowe Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje konferencję naukową pt. "Domeny internetowe a prawa osób trzecich". Konferencja zapowiadana jest na 2 marca 2007 roku.

» 14:00
» 2007-03-23 14:00
« 2007-03-24 17:00

opis:
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje II interdyscyplinarną konferencję naukową pt. "Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej - współczesne koncepcje i problemy". Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 marca 2007 (piątek-sobota).

03 / 24
« 17:00
» 2007-03-23 14:00
« 2007-03-24 17:00

opis:
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje II interdyscyplinarną konferencję naukową pt. "Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej - współczesne koncepcje i problemy". Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 marca 2007 (piątek-sobota).

03 / 25
03 / 26
03 / 27
» 18:00
« 20:00

opis:
Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo zaprasza na konferencję poświęconą piractwu komputerowemu, prawu autorskiemu w internecie i programom komputerowym...

03 / 28
» 13:00
« 15:00

opis:
Centrum Komunikacji Medialnej oraz Fundacja MEDIA PRO BONO zapraszają na panel dyskusyjny pt.: „Media i multimedia – jakich usług potrzebują abonenci?”. Warunkiem udziału w panelu jest przesłanie zgłoszenia. Udział jest bezpłatny.

03 / 29
» 10:00
» 2007-03-29 10:00
« 2007-03-30 19:45

opis:
W dniach 29-30 marca 2007 roku odbędzie się na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu już trzecia edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Internet Płaszczyzną Globalizacji Handlu”. Organizatorem Konferencji jest Studenckie Kolo Naukowe e-Commerce, działające przy Katedrze Przedsiębiorstw Handlowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

03 / 30
« 19:45
» 2007-03-29 10:00
« 2007-03-30 19:45

opis:
W dniach 29-30 marca 2007 roku odbędzie się na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu już trzecia edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Internet Płaszczyzną Globalizacji Handlu”. Organizatorem Konferencji jest Studenckie Kolo Naukowe e-Commerce, działające przy Katedrze Przedsiębiorstw Handlowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

03 / 31
04 / 1
04 / 2
04 / 3
» 10:30
« 17:30

opis:
Głównym celem konferencji jest próba refleksji nad dwoma zagadnieniami: po pierwsze – czym jest „deficyt demokracji” w Unii Europejskiej, a po drugie – jaka jest rola europejskich grup interesów w jego przezwyciężaniu. Unia Europejska jest często krytykowana za niedostatek procedur demokratycznych w kreowaniu polityk unijnych, za powstanie „deficytu demokracji”, za brak dostatecznej jawności i przejrzystości procedur decyzyjnych. W odpowiedzi podejmuje ona próby przezwyciężenia tego deficytu poprzez między innymi włączanie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie polityk Unii.

04 / 4
04 / 5
04 / 6
04 / 7
04 / 8
04 / 9
04 / 10
04 / 11
04 / 12