Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej - współczesne koncepcje i problemy

2007-03-23 14:00
2007-03-24 17:00
Etc/GMT+1

lokalizacja:
Wrocław

opis:
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje II interdyscyplinarną konferencję naukową pt. "Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej - współczesne koncepcje i problemy". Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 marca 2007 (piątek-sobota).
Jak czytam w nadesłanym zaproszeniu: celem konferencji jest badanie problemów oraz próba zdefiniowania konsekwencji związanych z przekształcaniem się form oraz celów tworzenia i korzystania z wiedzy i twórczości z perspektywy różnych nauk - społecznych, humanistycznych, technicznych, ścisłych, przyrodniczych.
Współczesne zjawiska i koncepcje koncentrujące się wokół wolnego oprogramowania, otwartych treści czy wolnej kultury rozwijają się na gruncie dynamicznych zmian społecznych i technologicznych. Implikują one wiele nowych zagadnień badawczych, których wszechstronne zrozumienie i zbadanie wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Rewolucyjny i wielowymiarowy charakter przekształceń sprawia, że często niemożliwe jest opisywanie zjawisk w ramach istniejących pojęć jednej dziedziny nauki. Pomocne okazuje się korzystanie z metod i języka różnych dyscyplin. Z jednej strony, pozwala to opisać zjawiska bardziej kompleksowo, z drugiej - wydobywa nowe problemy i stawia nowe wyzwania.
Adres strony: www.wbz.uni.wroc.pl.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>