Marcin_Maciejak


Marcin_Maciejak's picture

zainteresowania:

Zainteresowania:
· Zawodowo? Sytuacje na styku prawa polskiego i niemieckiego. "Patchwork czy koktajl", czyli prawo krajowe a ponadnarodowe systemy prawa. Prawo mediów, ochrona praw na dobrach niematerialnych i szeroko rozumianego prawa informacji.
· W czasie wolnym? Góry. Leśmian. Fajka. Szachy. Dużo tego...


 
Więcej opcji dla zalogowanych użytkowników