Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w Sejmie

29 października Sejm powołał nową stałą komisję sejmową. Nazywa się ona Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. W skład Komisji weszło 17 posłów. Do zakresu działania Komisji należą sprawy innowacyjności, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Na razie zbyt wielu informacji o pracach tej komisji nie ma, ale zaplanowano już, że Komisja rozpatrzy pod koniec listopada Strategię Innowacyjności OECD w świetle raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z maja 2010 r...

Informacje na temat działania Komisji można znaleźć na stronach Sejmu RP: Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT). Przewodniczącym Komisji został poseł Grzegorz Napieralski (zresztą wniosek o powołanie Komisji złożył SLD), zastępcami przewodniczącego są posłowie: Witold Czarnecki, Jan Kaźmierczak, Janusz Piechociński.

Wedle informacji ze strony sejmowej - jeszcze nie powołano wewnątrz tej komisji żadnych podkomisji, ale spodziewam się, że takie podkomisje powstaną, a prace tam prowadzone nie będą dostępne (tradycyjnie) dla oczu zainteresowanych obywateli.

Obok nowopowołanej Komisji działają również inne komisje stałe w Sejmie, wśród nich: Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) (informatyzacja; tu m.in. trafił Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej), Komisja Infrastruktury (INF) (telekomunikacja), Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP) (tu zwykle obrabia się nowelizacje prawa autorskiego oraz prawa prasowego), czy Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC). Również do Komisji Gospodarki (GOS) trafiają interesujące, z perspektywy problematyki poruszanej w niniejszym serwisie, projekty ustaw, jak np. w przypadku zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>