Konferencja MSWiA - Interoperacyjność...

2009-12-02 12:00
2009-12-02 17:00
Etc/GMT+1

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji organizuje otwartą konferencję pt. "Interoperacyjność - wyzwanie dla polskich i europejskich usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną", poświęconą zagadnieniom interoperacyjności w Polsce, która stanowić będzie wstęp do dyskusji nad sposobem implementacji w naszym kraju zasad, wynikających z Europejskich Ram Interoperacyjności 2.0 oraz Europejskiej Strategii Interoperacyjności.

Konferencja odbędzie się dnia 2 grudnia 2009 r., w godz. 11:00-16:00, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (przy ul. S.Batorego 5 w Sali Konferencyjnej (IV p.)).

MSWiA zaprasza do udziału w konferencji przedstawicieli wszystkich podmiotów publicznych, do których znajduje zastosowanie ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, naukowców oraz przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych zagadnieniami interoperacyjności. Ze względów organizacyjnych prosi o zarejestrowanie się uczestników konferencji poprzez przesłanie informacji zawierającej imię i nazwisko (oraz ewentualną afiliację) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2009 r. na adres sylwia.ratajczak [at] mswia.gov.pl

Udział w konferencji jest darmowy.

Program konferencji:

11:00 "Wprowadzenie: Prawne ramy interoperacyjności w Polsce i w Unii Europejskiej" - dr W.Wiewiórowski (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

11:20 "Otwarty dzień Europejskiej Strategii Interoperacyności - sprawozdanie" - Maciej Groń (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

11:30 "Interoperacyjność systemów informatycznych" - dr inż. Grzegorz Bliźniuk (Wojskowa Akademia Techniczna)

11:55. "Interoperacyjność semantyczna. Potrzeba stworzenia wspólnych ram pojęciowych" - prof. dr hab. Grażyna Szpor (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

12:20 "Referencyjne zasoby rejestrowe jako podstawa dla interoperacyjności administracji publicznej" - prof. dr hab. Bolesław Szafrański (Wojskowa Akademia Techniczna)

12:45 "Otwarte standardy w informatyzacji - prawne podstawy i procedury wdrożenia" - Krzysztof Siewicz (Uniwersytet w Lejdzie)

13:10 Przerwa kawowa

13:30 "Zasady rządzące interoperacyjnością w dokumentach Unii Europejskiej - spojrzenie krytyczne" - Paweł Krawczyk (ISOC Polska, ipsec.pl)

13:55 "Zasady rządzące interoperacyjnością w dokumentach Unii Europejskiej - spojrzenie krytyczne" - Michał Jaworski (Polska Izby Informatyki i Telekomunikacji)

14:20 "Zasady rządzące interoperacyjnością w dokumentach Unii Europejskiej - spojrzenie krytyczne" - Wiesław Paluszyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne)

14:45 "Interoperacyjność w kontekście usług publicznych, realizowanych przy wykorzystaniu wielokanałowej platformy świadczenia usług na drodze elektronicznej" - Marcin Ozurkiewicz (Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Powiatów Polskich)

15:15 "Poza ramy ustawy o informatyzacji" - Kazimierz Schmidt (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)

15:40 Podsumowanie

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

W Sejmie bezpośrednio po tej konferencji...

VaGla's picture

2 grudnia 2009 (środa), godz. 16:00, sala 24/bud. G, sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) planuje: "Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2110).
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>