Ustawa o podpisach elektronicznych (znów) w uzgodnieniach międzyresortowych

Osoby interesujące się problematyką podpisu elektronicznego nie będą zaskoczone, reszta pewnie chętnie dowie się, co słychać w kwestii "nowego otwarcia" podpisów elektronicznych w Polsce. Nowego otwarcia, gdyż Ministerstwo Gospodarki przygotowało (już jakiś czas temu) projekt ustawy o podpisach elektronicznych, która to ustawa ma zastąpić dziś obowiązującą ustawę o podpisie elektronicznym (ustawa ma stracić moc). Następnie zgłoszono uwagi. Było ich sporo. W związku z tym projekt skierowano ponownie do uzgodnień międzyresortowych. Z ostatnich doniesień wypada odnotować te, z których dowiadujemy się, że 30 października br. o godz. 10.00 odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dot. projektu ustawy o podpisach elektronicznych.

Prace nad ustawą o podpisach trwają już długo (por. notatkę z zeszłego roku: Uwagi do projektu ustawy o podpisach do 30 listopada). Zgłaszano kolejne uwagi i poprawki. W efekcie, "w związku z dużą ilością zmian merytorycznych i legislacyjnych", projekt ustawy o podpisach elektronicznych został ponownie skierowany do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag do dnia 21 lipca 2009 r. Teraz zaś, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki, ogłoszono, co następuje:

...w dn. 30 października br. o godz. 10.00 odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dot. projektu ustawy o podpisach elektronicznych. Osoby oraz instytucje, które zgłosiły uwagi do projektu w wersji z dn.09.07.2009 uprzejmie proszone są o przesłanie imion i nazwisk oraz adresów e-mail osób, które uczestniczyć będą w konferencji uzgodnieniowej. Materiały informacyjne przygotowane w związku z konferencją zostaną przesłane pocztą elektroniczną w dn.28.10.2009. Zgłoszenia do udziału w konferencji uzgodnieniowej przyjmowane będą do godz. 10.00 w dniu 29 października br. Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie czy Państwa uwagi zostały w poniższych zestawieniach uwzględnione.

Zainteresowani mogą zapoznać się z następującymi materiałami:

Życzę wszystkim przyjemnej lektury.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

ciekawe

MG odmawia publikacji i dostępu do uwag zgłoszonych do I i II wersji projektu powyższej ustawy. Nie bo nie. W sprawie stanowisk innych resortów radzi pisać do nich. Zapytane o to MSWiA odsyła do MG. Zabawa się rozkręca.
Michał Charzyński

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>