Komunikat prasowy Zespołu Parlamentarnego

Otrzymałem komunikat prasowy Zespółu Parlamentarnego do spraw Społeczeństwa Informacyjnego i Rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy. Przyznam, że ten fakt nieco mnie zaskoczył. Notatka dotyczy udzielania przez PARP pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej małym i średnim firmom innowacyjnym, ale jest też informacja o spotkaniach z ekspertami i o tym, że ma powstać raport w przyszłym roku. Raport ma dotyczyć problemów z wdrażaniem Strategii Lizbońskiej…

Znany jest skład Parlamentarnego Zespołu do spraw Społeczeństwa Informacyjnego i Rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy. Jest też Regulamin wewnętrzny Zespołu...

W poprzednich kadencjach działał Poselski Zespoł ds. Społeczeństwa Informacyjnego (i to w dwóch ostatnich kadencjach, z czego za pierwszym razem aktywnie uczestniczył w nim poseł Kosma Złotowski (AWS; poseł Złotowski jest również członkiem zespołu, który przesłał mi notatkę), a w następnej kadencji do założenia Zespołu przyznawał się Tadeusz Jarmuziewicz (PO), który był również jego przewodniczącym.

W nadesłanej zaś notatce czytam:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego znacznie zmodyfikowało treść Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2006 w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej małym i średnim firmom innowacyjnym. Rozporządzenie zawiera istotną zmianę otwierająca nowe możliwości finansowania projektów inwestycyjnych w sektorze nowoczesnych technologii i innowacyjnych projektów ICT, w których struktura kosztów projektów jest zupełnie inna niż w branżach tradycyjnych. Inicjatorem zmiany - zniesienia zapisu ograniczającego możliwość uznania za wydatek kwalifikowany projektu koszt zakupu wartości niematerialnych i prawnych w wysokości zaledwie 25 % kosztów zakupu środków trwałych - był Zespół Parlamentarny Społeczeństwa Informacyjnego i Rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy (SIRGOW). Obecnie wypracowywane są kolejne propozycje zmian i nowych zapisów, które będą rekomendowane przez Zespół do uwzględnienia w aktach prawnych, dotyczących wsparcia ze środków unijnych w latach 2007-2013. Należy podkreślić, iż obowiązujące do tej pory zasady w istotny sposób ograniczały dostęp do środków pomocowych dla firm z sektora zaawansowanych technologii – szczególnie firmom małym i średnim.

Inne efekty prac zespołu SIRGOW to m.in.:

  • przyjęcie przez Senat, w dyskusji nad ustawą offsetową, poprawki sen. J. Szymury, dającej preferencje projektom offsetowym sprzyjającym rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy.
  • zgłoszenie poprawek do projektu Ustawy o pomocy dla Polonii zagranicznej przygotowywanej przez senacką Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Gra. Poprawki były wnioskowane przez środowisko polonii kalifornijskiej skupione wokół USPTC – organizacji skupiającej naukowców, inżynierów i biznesmenów polskiego pochodzenia mieszkających w „dolinie krzemowej”, a ich celem jest skupienie większej uwagi Polski na te środowiska polonijne, które swoją wiedzą i doświadczeniem mogą wesprzeć proces budowy nowoczesnej polskiej gospodarki (również inicjatywa sen. J. Szymury).

W 2000 roku Poseł Kosma Złotowski z mównicy sejmowej powiedział: "Panie Marszałku! Mam zaszczyt przemawiać dzisiaj w imieniu Klubu Akcji Wyborczej Solidarność, ale mam też tę niewątpliwą przyjemność po raz pierwszy z tej trybuny powiedzieć, że w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej powstał i pracuje Poselski Zespół na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. Zespół zrzesza posłów ze wszystkich klubów parlamentarnych, a omawiania dzisiaj uchwała jest wynikiem jego pracy...". Następnie przyjęto uchwałę w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, a w czasie pierwszego czytania poselskiego projektu uchwały Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Wojciech Katner powiedział: "Chwała Poselskiemu Zespołowi na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego za zaangażowanie, które doprowadziło do powstania projektu uchwały. Temat jest niezwykle bogaty, co wykazała dyskusja i liczne pytania". Rok później miałem też przyjemność uczestniczyć w pożegnalnym posiedzeniu takiego Zespołu (relacja na stronach ISOC Polska). Pytanie tylko jak można pomóc nowemu zespołowi w jego pracach?

Jak czytam w nadesłanej notatce:

Zespół SIRGOW, utworzony z inicjatywy senatora Jerzego Szymury, skupia posłów i senatorów zainteresowanych rozwojem społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Przewodniczącym Zespołu jest sen. Jerzy Szymura, funkcje zastępców pełnią senatorowie prof. dr hab. Edmund Wittbrodt oraz prof. dr hab. Kazimierz Wiatr. Zespół prowadzi obecnie prace, których celem jest analiza przyczyn trudności w realizacji w Polsce idei społeczeństwa wiedzy. Prowadzony jest cykl spotkań z przedstawicielami rządu, administracji państwowej i ekspertami, którzy przedstawiają swoje postrzeganie problemów z wdrażaniem Strategii Lizbońskiej oraz sposoby wyjścia z impasu, w jakim znajduje się to przedsięwzięcie. Po zakończeniu spotkań zostanie opracowany raport zawierający podsumowanie rozmów, sprecyzowane zostaną strategia i program działania. Raport i dyskusja będzie przedmiotem konferencji, która będzie zorganizowana w I kwartale przyszłego roku.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>