Prawo zaprzestania świadczenia usług

Wyższy Regionalny Sąd w Kolonii rozpatrywał poprawność "Generalnych Zasad i Warunków" używanych przez jeden z banków w swoim serwisie prowadzonym on-line. Znalazła się tam klauzula przyznająca bankowi jednostronne prawo do zaprzestania świadczenia usługi - w każdym czasie, z ważnej przyczyny leżącej po stronie banku lub poza jego strefą wpływu. Takie zaprzestanie świadczenia usługi nie wymagało wcześniejszego powiadomienia klienta. Sąd orzekł, że klauzula ta niesłusznie obciąża klientów, wbrew sekcji 9 Niemieckiego prawa dotyczącego generalnych zasad i warunków umów (German Act on General Terms and Conditions - AGB-Gesetz). Jednocześnie klauzula ta może być skutecznie stosowana w przypadku siły wyższej, przeładowania sieci telekomunikacyjnej oraz z innych przyczyn niezależnych od dostawcy usługi.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>