XII Forum Teleinformatyki. Platformy powszechnych usług elektronicznych w budowie społeczeństwa informacyjnego

2006-09-21 12:00
2006-09-22 18:00
Etc/GMT+2

lokalizacja:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie koło Warszawy

opis:
Pojawiające się ostatnio w mediach informacje dotyczące planów realizacji hasła społeczeństwa informacyjnego w Polsce budzą spore emocje czy nawet obawy społeczne. Tegoroczne Forum Teleinformatyki będzie okazją do poznania zarówno planów realizacji tej idei, przygotowywanych w odpowiednich organach administracji rządowej, opinii zainteresowanych stowarzyszeń, jak i zapoznania się z istniejącymi rozwiązaniami technologicznymi czy uwarunkowaniami prawnymi. Przedstawione zostaną również konkretne, działające w Polsce usługi elektroniczne realizujące ideę społeczeństwa informacyjnego.

„Wybór Forum do podsumowania społecznej konsultacji zarówno układu jak i treści merytorycznej planu informatyzacji na lata 2007-2010 nie jest przypadkowy … Liczę na to, że uczestnicy Forum reprezentując, w przeważającej części, doświadczone i jednocześnie twórcze zespoły informatyczne administracji … wpłyną pozytywnie na ostateczny kształt przedstawionego pod dyskusje projektu planu” – tak w liście do uczestników XII Forum pisze dr inż. Grzegorz Bliźniuk, podsekretarz stanu w MSWiA, które przygotowuje ten plan.
Dyskusji poświęcony będzie 3 godzinny kocioł dyskusyjny drugiego dnia Forum. Honorowymi patronami Forum są: Ludwik Dorn – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowy Bank Polski i prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Rada Programowa i agenda Forum: www.forumti.pl

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>