Podpis - rząd przyjął projekt

Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy i podpisie elektronicznym. Ustawa o e-podpisie utworzy ramy prawne, które pozwolą na zrównanie podpisu elektronicznego ze zwykłym podpisem odręcznym. Stosowne certyfikaty, wystawiane przez podmiot trzeci, powinny gwarantować, że osoba z ktorą kontaktujemy sie elektronicznie jest tą za którą się podaje. Aby w Polsce pojawił się podpis elektroniczny musi powstać system administracyjno - technologiczny zwany Infrastrukturą Klucza Publicznego. Wedle rządowego projektu ustwawy na czele tego systemu stanąłby Krajowy Urząd Akredytacji przy MSWiA. Więcej >>

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>