mały książę i dziewczyna oskarżona o posiadanie pornografi dziecięcej

"...jeśli zaproponować zmianę to w uzasadnieniu trzeba by wykazać, że penalizacja pochwalania pedofilii jakkolwiek jest ograniczeniem wolności słowa, to jednak ze względu na ochronę życia i zdrowia małoletnich jest uzasadnionym ograniczeniem konstytucyjnych praw obywatelskich." - chciałbym skomentowac tę wypowieź ( w zasadzie fragment) Wydaje się mi ż ewłaśnie w przypadku tego typu zachowań złamanie czy uchylenie wolności słowa jest w pełni zasadne gdyż dotyczy ochrony małoletnich a więc osób nie posiadających pełnych praw obywatelskich a co z a tym idzie moim zdaniem będących w opiece państaw jako przyszłych pełnoprawnych obywateli mających budować przyszłość tegoż państwa zgodną z prawem karnym, moralnym i ludzkim - nie można więc dopuścić do tego, aby osoby te zostały w jakikolwiek sposób zdemoralizowane, czy też skrzywdzone ( "uszkodzono" by ich "kręgosłup" moralny) przez czyny czy też treści nasuwające skojarzenia sprzeczne z obowiazującym prawem, nawet jeżeli są one li tylko wypowiedzią- słowem myśli autora. Jednak jak przeczytałem w otoczce trafiającej do wybranej konkretnej grupy - w tym przypadku dzieci ( nie widziałem strony- jednakże pisze się, że jest wymodelowana na wzór dziecięcych stron - pastelowe kolory i inne atrybuty zachęcające dzieci do oglądania strony, a więc być może do zaakceptowania jej treści) Nie mogę zgodzić się z wypowiedzią Hipcia - tworzenie precedensu zgody chociażby na rozgraniczenie pedofilii na negatywną i pozytywną jest błędem językowym - wyraz "pedofilia" ma z góry zabarwienie pejoratywne - Pedofilia - to słowo nosi w sobie negatywny ładunek. Tworzący stronę "Misiaczek" pomylił miłość do dzieci z czymś dokładnie odwrotnym - lub też manipuluje uczuciami odwiedzających stronę - właśnie dzieci - tak aby wyraz ten nie kojarzył się tymże negatywnie. Dlatego też zacytowana wypowiedź na początku tekstu - ma pełne zastosowanie tzn.: uważam że takie rozwiązanie prawne
(penalizacja jakichkolwiek treści wskazujących na pozytywny wydźwięk słowa PEDOFILIA)- w formie ograniczenia wolności słowa, ze względu na czynniki o wiele ważniejsze społecznie (ochrona małoletnich), powinno mieć miejsce w prawie karnym.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>