Strategia i raport z walki z piractwem

W dniu 11 maja 2006 r. odbyło się posiedzenie międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych. Zespół przyjął dwa dokumenty: Strategię działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce na rok 2006 oraz Raport Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych za rok 2005.

Notatka na ten temat pojawiła sie na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

W ramach Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych przedstawiono propozycje działań mających na celu zapobieganie dalszym naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej oraz zwalczania tych naruszeń. Założenia te zostały ujęte w Strategii działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce na rok 2006. Wiele zapisanych celów jest przemyślaną kontynuacją założeń "Strategii" poprzednich lat. Wypracowany model opiera się bowiem na działaniach długofalowych. Nowo określone cele wiążą się przede wszystkim z edukacją obywatelską - w szczególności młodzieży - oraz monitorowaniem i przeciwdziałaniem naruszeniom praw własności intelektualnej w Internecie. Strategia stanowi dokument wzorcowy, a zawarte w niej rozwiązania spotykają się ze znacznym zainteresowaniem ze strony innych państw zaangażowanych w walkę z "piractwem".

Na podstawie materiałów przekazanych przez organy administracji rządowej, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz inne organizacje społeczne chroniące prawa twórców opracowano Raport Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych dotyczący przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce za rok 2005.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>