Konferencja naukowa o spamie w UOKiK - fotoreportaż

Dziś w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się konferencja naukowa, poświęcona tematyce bezpieczeństwa w sieci, a konkretnie problemowi spamu. Konferencja zorganizowana została przy udziale Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). W moim odczuciu teraz jest najlepszy czas, by dyskutować w Polsce o regulacjach prawnych spamu. Być może dyskusja taka przyczyni się do tego, aby stworzyć lepsze prawo. Lepsze - co nie oznacza bardziej kazuistyczne...

Konferencja została zorganizowana w formie trzech bloków tematycznych poświęconych krajowym i międzynarodowym inicjatywom w zakresie przeciwdziałania spamowi; aspektom prawnym niechcianej korespondencji oraz roli CERT i międzynarodowej współpracy międzyoperatorskiej w zakresie zwalczania spamu.

Konferencja naukowa w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Jarosław Król

Konferencję otworzył Jarosław Król, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Eksperci Urzędu - Justyna Kurek i Łukasz Wroński - przedstawili działania Prezesa UOKiK oraz projekt Fraud Prevention Month poświęconego bezpieczeństwu w sieci internet: "...spam stanowi jeden z poważniejszych problemów użytkowników Internetu. Skalę tego problemu świetnie obrazują statystyki obrazujące ilość wysłanych wiadomości kwalifikowanych jako spam. Z raportu firmy Ferris Research opublikowanego w zeszłym roku przez New York Times wynika, że ponad 60% wysyłanych wiadomości (ogółem dziennie wysyłanych jest na świcie około 80 mld e-maili) stanowi niechcianą korespondencję - spam. Z wyliczeń firmy F-Secure wynika natomiast, ze na spam odpowiada dziennie średnio 1 na 40 tysięcy adresatów, czyli 400 tysięcy internautów".

UOKiK adresuje swoją akcję edukacyjna do różnych grup: przedsiębiorców z branży internetowej, pracowników administracji zaangażowanych w zwalczanie spam czyli: Ministerstwa Transportu i Budownictwa, GIODO, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, konsumentów oraz prokuratorów.

Konferencja w UOKiK - pozdrowienia dla Łukasza Kozickiego

Wypada mi pod tym zdjęciem przekazać pozdrowienia dla Łukasza Kozickiego, prowadzącego serwis nospam-pl.net (Łukasz - napisz proszę relację!)

Blok prawny rozpoczął dr Wojciech Wiewiórowski (nieustające pozdrowienia), reprezentujący Uniwersytet Gdański, z prezentacją pt. "Prawna regulacja spamu". Potem ja pozwoliłem sobie przedstawić prezentację zatytułowaną "Zagrożenia w sieci. Nowe tendencje" - oczywiście również w kontekście spamu.

Konferencja w UOKiK - pozdrowienia dla dr Marka Świerczyńskiego

W tym miejscu zaś przekazuje pozdrowienia dla dr Marka Świerczyńskiego z Uniwersytetu Śląskiego, który w czasie konferencji zaprezentował zagadnienie zatytułowane "Problem prawa właściwego w przypadku naruszeń w sieci Internet".

Chyba zgodni byliśmy, że zjawisko spamu nie dotyczy jedynie poczty elektronicznej oraz, że ze zjawiskiem przesyłania niezamawianej korespondencji elektronicznej związane są różne przepisy - czasem mamy do czynienia z przestępstwami takimi jak próby oszustwa, czasem mamy do czynienia z rozsyłaniem treści pornograficznych, a rozsyłanie koni trojańskich i wirusów (wszak również niechcianych i niezamawianych) to próba przejęcia zdalnej kontroli nad komputerami adresatów - co również nie jest obojętne z punktu widzenia przepisów. Oczywiście spam to nie tylko prawo karne, to również delikt nieuczciwej konkurencji, a w mojej opinii - przede wszystkim naruszenie prywatności odbiorców (a więc kategoria dóbr osobistych regulowana w kodeksie cywilnym). Jak powiedział dr Wiewiórowski - określenie "spam" należy do języka prawniczego i chyba nie powinno być bliżej definiowane przez prawodawcę (podobnie jak pojęcie immunitetu). A spam nie musi być jedynie korespondencją o charakterze reklamowym: wystarczy wysłać do sieci 165 krótkich wiadomości tekstowych (SMS) na sekundę, by zablokować łączność komórkową na obszarze wielkości Manhattanu. Nie ważne jakiej będą treści...

W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, policji oraz rzecznicy konsumentów

Z danych udostępnionych przez CERT Polska wynika, że w 2004 r. zostało zgłoszonych 1222 incydentów w sieci. W roku 2005 ilość incydentów, o której CERT został powiadomiony, wzrosła dwukrotnie (ponad 2500). Nie ma wątpliwości, że statystyki te nie są reprezentatywne dla skali problemu w Polsce.

Ireneusz Parafjańczuk z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej odpowiedział na pytanie: "Dlaczego i po co walczymy ze spamem?" czego ilustracją był m.in. skecz Monty Pythona na temat (.mpg, 33.9M ), od którego - wedle wielu badaczy - wzięła się nazwa zjawiska przesyłania niezamówionej korespondencji drogą elektroniczną.

Screenshot ze skeczu Monty Pythona nt Spamu

Screenshot ze skeczu Monty Pythona nt Spamu. ...Vikings: Spam Spam Spam Spam. Lovely Spam! Wonderful Spam!

Przemysław Jaroszewski z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przedstawił dwa projekty: SpotSpam i koncepcja krajowych punktów spambox. Jeśli chodzi o spambox - przygotowywana jest obecnie w Ministerstwie Transportu i Budownictwa centralna skrzynka antyspamowa, do której będzie można spam zgłaszać. Równolegle NASK (i CERT) pracują koncepcyjnie nad pewnym projektem związanym z walką ze spamem. Brzmiało ciekawie. Przy okazji obecna na konferencji p. Wioletta Pacler z Ministerstwa Transportu i Budownictwa uchyliła rąbka tajemnicy na temat trwających prac nad założeniami do nowych regulacji antyspamowe, jakie toczą się w ministerstwie właśnie. Co prawda - nie mogła powiedzieć wiele, gdyż prace są na takim etapie, że nie służy to jeszcze publicznej debacie, ale liczę na to, że niebawem taką debatę publiczną będziemy mogli odbyć...

Warto dodać jeszcze, że w dniu 23 marca w siedzibie UOKiK odbędą się warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez ekspertów NASK dla prokuratorów w zakresie metod ścigania przestępców internetowych, powiązań technicznych i organizacyjnych w podziemiu gospodarczym, metod zbierania materiału dowodowego (w tym identyfikacji sprawców) i ustalania relacji pomiędzy różnymi rodzajami przestępstw sieciowych.

A na koniec kilka linków: Strona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poświęcona spamowi. Narzędzia i porady dotyczące spamu na stronie CERT Polska. Dział spam niniejszego serwisu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>