Gadu Gadu o numerkach

"Niniejszym informujemy, że Zarząd spółki Gadu-Gadu Sp. z o.o. podjął decyzję o zmianie przeznaczenia numerów dwu- i trzycyfrowych używanych w sieci Gadu-Gadu. Numery te zostają przeznaczone na cele promocyjne spółki i wydawane będą na podstawie zawartych porozumień partnerom Gadu-Gadu, którzy korzystając z nich będą przyczyniali się do budowania marki Gadu-Gadu..." Czyli teraz jakieś wypowiedzenie umowy, co?

Tak się zaczyna dokument jaki mailem przesłał do niektórych użytkowników komuniktora Gadu-Gadu (tych, któzy abonują numery 1 - 999:) Piotr Pokrzywa, V-ce prezes zarządu u-Gadu Sp. z o.o.

Potem oczywiście ludzie podnieśli rwetes, no bo zabiera im się coś, co ma dla nich dość sporą wartość. Mowa jest o jakiejś własności (przecież nie jest to własność - podobnie jak najemca mieszkania nie jest jego właścicielem – tak wiem, to nieszczęśliwe porównanie i nieupawnione), no ale spółka rozesłała drugi komunikat, tym razem zaczynający się tak:

"1. Decyzja zamiany numerów 2- i 3-cyfrowych na 4-cyfrowe dotyczy tylko i wyłącznie tych osób, którym zostały przydzielone niskie numery w wyniku indywidualnych, prywatnych ustaleń kilka lat temu. Jest to grupa dokładnie 55 osób. Numery te nie były przydzielone w sposób automatyczny przez system. Pragniemy podkreślić, że decyzja ta i pismo o niej informujące zostało przesłane wczoraj, 3 lutego, 55 osobom. Tylko takiej wąskiej grupy bowiem dotyczy zamiana numeru. Niskie numery Gadu-Gadu, z zakresu 1-999, nigdy nie były przydzielane automatycznie przez system podczas procesu rejestracji.

2. Decyzja nie dotyczy zatem w żaden sposób wszystkich pozostałych, zarówno obecnych, jak i przyszłych Użytkowników sieci Gadu-Gadu. Nie dotyczy również sytuacji, w których przydzielono niski nr GG w celach marketingowych, osobie publicznej, firmie czy instytucji.

3. Zarząd Gadu-Gadu Sp. z o.o. nigdy nie będzie podejmował działań zmierzających do odebrania numeru GG, który został przydzielony automatycznie przez system podczas procesu rejestracji w sieci Gadu-Gadu. Zgodnie z Regulaminem numer GG przydzielany jest automatycznie przez system w sposób losowy i pozostaje do dyspozycji Użytkownika.

4. Decyzja zamiany numerów 55 osobom wynika z faktu, że do Gadu-Gadu coraz częściej zgłaszają się instytucje z zapytaniem o przydzielenie im niskich i prostych numerów GG przydatnych w ich działalności publicznej. Śledząc ostatnie przydzielanie niskich numerów GG takim instytucjom (media, fundacje) można zauważyć, że jest to rosnące zjawisko, którego skutki są korzystne dla obu stron".

Os sprawie obszerniej piszą Dziennik Internautów oraz IDG.

A tu przecież chodzi o pewną umowę. Jeśli nawet nie została zawarta na piśmie, to wcale nie oznacza, że nie istnieje. Nie oznacza też, że nie można jej wypowiedzieć oraz tego, iż w przypadku powstania jakiejś szkody w wyniku zawinionego działania drugiej strony poszkodowany może dochodzić stosownego odszkodowania... Swoją drogą ciekawe jak wykazać wysokość szkody (poza takimi oczywistościami jak koszt wydrukowanych wizytówek z numerem GG), naturalny związek przyczynowo skutkowy między bezprawnym działaniem i szkodą również by się jakiś przydał... Ciekawe też ile trwałby proces przed sądem cywilnym o numerek GG.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>