Projekt nowelizacji prawa telekom.

W dniu 19 pździernika do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Jest to projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Jak można przeczytać na stronie Sejmu poświęconej drukowi nr 51: "Celem jest pełniejsze dostosowanie przepisów ustawy do pakietu dyrektyw o łączności elektronicznej".

Dnia 22 listopada 2005 projekt skierowano do Komisji Infrastruktury z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 9 grudnia 2005.

Tekstu z sejmowego PDF'a nie da się niestety przekopiować, by przedstawić czytelnikom treść na stronie www. Jest tam m.in. wykreślenie art. 55 (ze względu na przekroczenie art. 13 dyrektywy ramowej; chodzi o prowadzenie księgowości przez przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci łączności elektronicznej lub świadczące publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej), zmiany w art. 71 (ze względu na uwagi Komisji Europejskiej w odniesieniu do ograniczeń przenoszalności numerów także użytkowników końcowych usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, chodzi o pre-paidy), 98, 178, 201, 202, 203, 204 (zmiany legislacyjne związane z dodaniem w art 206 ust. 2a (wykreślenie zdania "decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności), art. 139 (zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej bez względu na pozycję operatora na rynku). Warto poczytać.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>