Konsultacje: społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji opracowuje projekt stanowiska rządu w sprawie Komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów i2010: cyfrowe biblioteki (Digital Libraries) (COM(2005)465). Stanowisko rządu zostanie przedstawione do akceptacji Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów.

Na stronie ministerstwa można zapoznać się z tekstem Komunikatu Komisji Europejskiej „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (PDF) w j. polskim. Komunikat jest dostępny na portalu internetowym Komisji Europejskiej w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Na stronie ministerstwa opublikowano też inne dokumenty (obecnie dostępne są jedynie w j. angielskim) z prośbą o uwagi. Zostaną one włączone do stanowiska rządu w punkcie „Stanowisko partnerów społecznych”. Ministerstwo prosi o przesyłanie ich na adres e-mail: dpi@mnii.gov.pl do godz. 12:00 dnia 28 października br.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>