Rozpoczyna się rok akademicki

2005-10-01 09:00

No coż. Kolejny rok akademicji, rozbrzmiewać będzie Gaudeamus Igitur...

Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem,
Nos habebit humus.

[Radujmy się więc,
dopókiśmy młodzi,
po przyjemnej młodości,
po uciążliwej starości
posiędzie nas ziemia.]

Ubi sunt qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,
Ubi iam fuere.

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur.
Venit mors velociter,
Raptat nos atrociter,
Nemini parcetur.

[Życie nasze krótko trwa
i szybko się kończy,
chyżo nadchodzi śmierć
i porywa nas okrutna
nikogo nie oszczędzi.]

Vivat Academia,
Vivant professores!
Vivat membrum quod libet,
Vivant membra quae libent,
Semper sint in flore!

[Niechaj żyje Akademia,
niech żyją profesorowie,
niech żyje każdy członek Fakultetu,
niech żyją wszyscy członkowie,
niechaj rozkwitają.]

Vivant omnes virgines,
Faciles formosae!
Vivant et mulieres
Dulces et amabiles, [tenerae, amabiles]
Bonae, laboriosae!

[Niechaj żyją wszystkie panny
przystępne i piękne,
niechaj żyją i mężatki
młode i miłe,
dobre i pracowite.]

Vivat et res publica,
Et qui illam regit!
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Quae nos hic protegit!

[Niechaj żyje i państwo
i ten, kto nim rządzi,
niech żyje nasze miasto,
mecenasów łaskawość,
która nas tu chroni.]

Vivat nostra societas,
Vivant studiosi!
Crescat una veritas,
Floreat fraternitas,
Patriae prosperitas!
Pereat tristitia,
Pereant osores!
Pereat diabulus,
Quivis antibruschius,
Atque irrisores.
Qui confluxus hodie
Academicorum?
E longiqui convenerunt,
Protinisque succeserunt
In commune forum
Alma mater floreat,
Quae nos educavit.
Caros ed commilitones,
Dissitas in regiones
Sparsos congregavit.
Vivant berrectaculos,
Omnium colorum!
Vivant omnia goliardorum,
Apud schola, apud forum,
In taberna vivant!

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>