Blokowanie aukcji - mamy orzeczenie

Jeśli klient aukcji internetowej nie loguje się do serwisu przez dłuższy czas, to prowadzący serwis nie może mu odciąć dostępu bez wcześniejszego ostrzeżenia. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok (sygn. akt XVII Amc 34/04). Wciąż nieprawomocny

Rzeczpospolita relacjonuje spór firmy Kreativ sp. z o.o., prowadzącej portal aukcyjny Świstak.pl, z jednym z byłych użytkowników (raczej powinno być odwrotnie - były użytkownik wszedł w spór z firmą).

Spór w swojej istocie dotyczy art. 385^3 pkt 15 kodeksu cywilnego:

"W razie wątpliwości uważa się, że niedozolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności: (...)
15) zastrzegają dla kontrahenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia."

Sąd uznał za niedozwoloną klauzulę umowną zapis wzorca umowy stosowanego przez swistak.pl, przewidujący, że konta, które nie są używane dłużej niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>