Prawa do solidarności

Jak mi tu pisze jeden z czytelników - na stronie solidarnosc.gov.pl można przeczytać interesującą klauzulę dotyczącą praw do zgromadzonych na tej stronie materiałów...

Stoi tam m.in., że: "Minister Spraw Zagranicznych posiada pełne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do materiałów promocyjnych umieszczonych na stronie www.solidarnosc.gov.pl. we wszystkich wersjach językowych w szczególności do: logotypów, tekstów, zdjęć, tabeli i wykresów na wszelkich polach eksploatacji w nieograniczonej liczbie nadań. Materiały te mogą być wykorzystywane do celów promocji Polski zgodnych z kierunkami polskiej polityki zagranicznej przez instytucje rządowe i pozarządowe. Materiały te nie mogą być wykorzystywane przez polskie i zagraniczne osoby prawne i fizyczne dla celów osiagania korzyści majątkowych"...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>