politykierstwo

§ 1. Kto bierze się za politykę nie mając zupełnie nic do zaoferowania społeczeństwu
- podlega karze wygwizdania (może też dostać jajkiem lub pomidorem w zależności od pory roku i aktualnych gustów kulinarnych zgromadzonej gawiedzi).
§ 2. Kto popełnia czyn przewidziany w paragrafie pierwszym organizując kampanie wyborczą w celu dostania się do Sejmu lub Senatu, albo w celu objęcia urzędu Prezydenta RP
- podlega karze ekstradycji, publicznej chłosty, infamii, albo wszystkim tym karom łącznie.
§ 3. Kto uprawia politykę w celu uzyskania prywatnych korzyści
- podlega karze konfiskaty majątku oraz kastracji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>