Lista IPN: GIODO kontroluje

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozpoczął kontrolę w Instytucie Pamięci Narodowej w związku z wyciekiem danych z Instytutu.

Na tzw. listą Wildsteina (chociaż staram sie nie używać tego określenia) znalazło się około 240 tys. nazwisk m.in. tajnych współpracowników i funkcjonariuszy służb specjalnych PRL, ale też osób pokrzywdzonych.

Odnosząc się do kontroli GIODO, szef Kolegium IPN Sławomir Radoń powiedział dziennikarzom, że według dotychczasowych ustaleń, nikt z IPN nie popełnił przestępstwa, a zwłaszcza nie złamał przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Znaczy się co? Lista nazwisk "wyciekła", ale nikt nie złamał ustawy? Szef Kolegium IPN podkreślił, że na podstawie zapisów tzw. listy Wildsteina "nie można zidentyfikować danej osoby". Jego zdaniem, o naruszeniu ustawy o ochronie danych można byłoby mówić wtedy, gdyby na liście, oprócz nazwisk i numerów akt, były także inne szczegółowe dane osobowe.

Przypomnijmy brzmienie art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych:
1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań
...

No, ciekaw jestem. Kto widział stronę z listą ten pewnie pamięta opis jej twórcy: jedno "0" przy sygnaturze akt - etatowy oficer; dwa "0" przy sygnaturze akt - TW, Tajny Współpracownik, a dalej już IPN BU 002.../.... Imię Imię Nazwisko....

[Onet/PAP]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>