Akta postępowań informacją publiczną

Rzeczpospolita: "Wszelkie akta postępowań przygotowawczych, zarówno prowadzonych przez prokuraturę, jak i umorzonych, są informacją publiczną. Ma więc do nich zastosowanie ustawa o dostępie do informacji publicznej. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Rozpatrując skargę kasacyjną prokuratora okręgowego w Piotrkowie NSA jednocześnie zauważył, że część czy nawet całość takich akt może nie zostać udostępniona z uwagi na ochronę tajemnic ustawowo chronionych.

W takim przypadku odmawiając udostępnienia informacji trzebaby się powołać na ochronę takich tajemnic (sygn. OSK 1113/04). Jeśli odmawiający udzielenia informacji publicznej powoła się na ochronę tajemnicy ustawowo chronionej - przysługuje skarga do sądu powszechnego.

Co warto zauważyć - to właśnie miało miejsce w przypadku toczącego sie postępowania w sprawie udzielenie informacji publicznej dotyczącej specyfikacji KSI MAIL w sprawie z powództwa Sergiusza Pawłowicza przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

W tej zaś sprawie, której dotyczy stanowisko NSA - redaktor naczelny tygodnika z Radomska zwrócił się o udostępnienie informacji publicznej po nieudanych próbach wglądu do akt umorzonego dochodzenia w sprawie przejęcia majątku Fundacji Inicjatyw Kulturalnych. Jak się zatem wydaje - akta postępowań przygotowawczych, lub ich części (opracowane ze względu na ochronę ustawowow chornionych tajemnic) powinny być również publikowane w Biuletynach Informacji Publicznej prowadzonych przez prokuratury (a więc w Internecie).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>