Projekt nowelizacji karnego

Na stronach Sejmu dostępny jest projekt nowelizacji Kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego (PDF). Projekt ustawy zawiera przepisy mające na celu implementowanie do prawa polskiego m.in. przepisów Konwencji o cyberprzestępczości, podpisanej przez Polskę w dniu 23 listopada 2001 roku.

Projekt zakłada przywrócenie wyrażeniu "dokument" znaczenia podłoża przedstawiającego lub zawierającego dane treści, obejmując nośniki materialne i niematerialne (poszerzenie zakresu ochrony dokumentów w prawie karnym).

Uznano konieczność ochrony dzieci przed wpływem materiałów o charakterze pornograficznym w szczególności w sieciach informatycznych i zaproponowano rozszerzenie zakresu karalności rozpowszechniania tego typu treści (zaproponowano zmianę w art. 202 § 2 k.k.).

Proponuje się nowe brzmienie art. 268 § 2 k.k. - naruszenie integralności danych (w tym zmiana terminu "zapis na komputerowym nośniku informacji" na "dane informatyczne").

W art. 130 § 3 k.k. (szpiegostwo komputerowe) zaproponowano zastąpienie wyrażenia "sieć komputerowa" wyrażeniem "system informatyczny".

Proponuje się dodanie nowych przepisów: art. 269a k.k. penalizującego "sabotaż komputerowy" oraz 269b k.k. penalizujący wytwarzanie, pozyskiwanie, zbywanie i udostępnianie innym osobom urządzeń lub programów komputerowych, które mogą służyć do popełnienia przestępstwa przeciwko ochronie informacji.

Proponuje się również zapisy umożliwiające przepadek tego typu urządzeń i programów, chociażby nie były własnością sprawcy.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>