Społeczeństwo informacyjne w GUS

Zgodnie z niedawnymi zapowiedziami znajdującymi się na stronach Głównego Urzędu Statystycznego - pojawił się tam dział "Społeczeństwo informacyjne", a w nim - jak na razie - jeden dokument wordowski do pobrania:

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2004 r. (DOC - ponad 3 Mb, 17 stron tekstu...)

Dlaczego .doc? Dlaczego tyle "waży", skoro to tylko 17 stron? A dlaczego kolor czcionki jest szary? Po to, by nie dało się robić kopii po wydruku? Czy ja sie czepiam?

Wedle danych publikowanych przez GUS: w okresie od lipca 2003 r. do czerwca 2004 r. problemy związane z bezpieczeństwem sieci napotkało 45% osób korzystających z Internetu. Najczęściej było to otrzymywanie niechcianych wiadomości e-mail (spam) lub ataki wirusów komputerowych powodujących stratę danych i czasu. Problemy te dotknęły odpowiednio 35% i 29% respondentów. Nielegalnego wykorzystania swoich danych osobowych wysłanych przez tą sieć doświadczyło 2% internautów, a 0,3% padło ofiarą wyłudzenia płatności na skutek wykorzystania karty płatniczej. Dostęp osoby nieupoważnionej do komputerowych systemów lub danych przedsiębiorstwa zgłosił 1% przedsiębiorstw we wszystkich badanych klasach wielkości. Szantaż lub pogróżki związane z zagrożeniem bezpieczeństwa danych lub oprogramowania stosowanego w przedsiębiorstwach odnotowało 0,3% dużych i średnich oraz 0,1% przedsiębiorstw małych.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>