Patenty: procedura! Co z procedurą?

Onet/PAP: "Rada (ministrów) UE oficjalnie zatwierdziła w poniedziałek w Brukseli projekt unijnej dyrektywy o opatentowaniu oprogramowania komputerowego, który tym samym trafi teraz do drugiego czytania w Parlamencie Europejskim".

Na stronach FFII dostępny jest streem z obrad Rady. Na stronach FFII również najnowsze doniesienia związane z patentami. 7thGuard: "Rada Unii Europejskiej, wbrew woli kwalifikowanej większości państw członkowskich i wbrew jednoznacznym instrukcjom, które otrzymała część ministrów od rządów i parlamentów swoich państw, przyjęła projekt dyrektywy umożliwiającej patentowanie pomysłów na oprogramowanie".

Jak się wydaje Luxemburg zanegował procedurę działania Rady (PDF) (wybór z procedury na stronie FFII), która stwierdza, że żądanie zmiany statusu punktu porządku obrad z A na B- item można odmówić jedynie w przypadku głosowania większością głosów, nie zaś - jak w tym przypadku to się odbyło - decyzją prezydencji (trzeba porównać punkt 3.6, 3.8 oraz III aneks, punkt 1, lit.c)...

Dania, Polska i Portugalia poprosiły o zmianę statusu projektu dyrektywy z A-item. Przedstawiciele żadnego z państw nie zdecydowali się na wniosek o usunięcie tego punktu z porządku obrad, co byłoby uzasadnione ze względu na to, że prezydencja "zapomniała" poinformować przedstawicieli krajów członkowskich na 14 dni wcześniej (przed posiedzeniem Rady) o umieszczeniu tego punktu w porządku obrad jako właśnie A-item.

Co dalej? Można jeszcze próbować kwestionować decyzję prezydencji (Luxemburg), jeśli sie to nie uda - dyrektywa trafi do drugiego czytania w Parlamencie Europejskim, jednak zmiany dyrektywy na tym etapie są znacznie utrudnione, ze względu na wyższe progi większości głosów wymagane do przeprowadzenia tych zmian. Sprawa dyrektywy zatem jeszcze nie jest zakończona.

Również dzisiejszy dzień się jeszcze nie skończył...

FFII
Uwaga: serwer FFII jest obecnie przeciążony, stąd mogą zaistnieć kłopoty z dostępem do zgromadzonych tam doniesień
Oficjalna informacjia Rady UE (PDF)
ZDNet
Slashdot

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>