Zostałem korespondentem European Digital Rights

Rozpocząłem współpracę z organizacją European Digital Rights, stając się polskim korespondentem oraz obserwatorem tego stowarzyszenia. EDRi zrzesza 14 organizacji z 11 krajów europejskich, działając na rzecz monitorowania i ochrony praw jednostek w społeczeństwie informacyjnym.

Stowarzyszenie EDRi zostało utworzone w czerwcu 2002 roku jako międzynarodowa organizacja non-profit. Zrzesza 14 organizacji z 11 krajów europejskich, działając na rzecz monitorowania i ochrony praw jednostek w społeczeństwie informacyjnym. Główne pola zainteresowań stowarzyszenia obejmują ochronę prywatności w społeczeństwie informacyjnym, ochronę własności intelektualnej, ochronę danych osobowych, zapobieganie przestępczości komputerowej, przejawy filtrowania treści oraz cenzury w Internecie.

Współpraca z tym europejskim stowarzyszeniem pozwoli mi na utrzymanie ściślejszych kontaktów z osobami, które podobnie jak ja interesują się zagadnieniami szeroko pojętych praw człowieka i obywatela w powstającym właśnie społeczeństwie informacyjnym. Z większością problemów, z jakimi spotykamy się na gruncie polskiego ustawodawstwa zmierzyły się już kraje obecnie tworzące Unię Europejską. Polska ma zostać członkiem UE, a Internet jest medium międzynarodowym, dlatego warto tę współpracę pielęgnować.

Od stycznia 2003 roku EDRi wydaje dwutygodnik EDRI-gram poświęcony prawom człowieka w społeczeństwie informacyjnym.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>