Setne wydanie Newslettera

Prowadzony hobbystycznie i niekomercyjnie newsletter serwisu VaGla.pl o wzajemnych relacjach prawa i internetu doczekał się setnego wydania.

- Nie wiem, kiedy dałem rade wysłać te sto wydań - mówi Piotr Waglowski, autor serwisu. - Newsletter powstał niejako przy okazji zbierania bibliografii. Praktycznie od siedmiu lat stale monitoruje tę dziedzinę. Traktuję to jako hobby, ale zebrane materiały wykorzystuję również w pracy naukowej i zawodowej.

Pierwsza edycja Newslettera miała miejsce ósmego stycznia 2001 roku. Obecnie, wśród ponad tysiąca dwustu subskrybentów znaleźli się pracownicy urzędów państwowych (np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Policja, poszczególne ministerstwa, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty), pracownicy firm prawniczych i konsultingowych (przedstawiciele kilku dużych, międzynarodowych kancelarii prawniczych, kilku międzynarodowych firm konsultingowych). Newsletter trafia również do szeregu firm informatycznych, wydawniczych, finansowych. Oddzielną grupą subskrybentów są dziennikarze.

W przeprowadzonym w marcu 2003 roku rankingu serwisu Slowawsieci.com newsletter VaGla.pl zajął dwunaste miejsce na około 12 tys. newsletterów branych pod uwagę. Wyprzedził takie wydawnictwa jak Tygodnik Finansowy, Press, Tygodnik Wprost oraz Brief.

- Serwis jest niekomercyjny i jak na razie życie mnie nie zmusza do tego, by to zmieniać - mówi Waglowski. - Informacje i źródła zbieram dla siebie. Okazało się jednak, że innym są również pomocne.

Główne zainteresowania deklarowane przez odwiedzających serwis dotyczą podpisu elektronicznego, ochrony danych osobowych i informacji na temat nowych regulacji prawnych związanych z internetem. Kolejna grupa tematów to: bezpieczeństwo systemów i przestępstwa komputerowe. Odwiedzający serwis poszukują także informacji na temat prawa autorskiego, zawierania umów, praktyk nieuczciwej konkurencji czy tajemnicy komunikowania się. Badania przeprowadzono na próbie 443 respondentów.

Serwis "VaGla.pl Prawo i Internet" powstał w styczniu 1997 roku. Poświecony jest propagowaniu wiedzy o związkach prawa z internetem. Odwiedzający "Kronikę Wydarzeń" znajdą aktualne informacje o wydarzeniach, procesie legislacyjnym, dokumentach, artykułach prasowych i innych serwisach internetowych traktujących o prawie Sieci. W ramach serwisu rozsyłany jest "Newsletter" oraz działa "WebForum", gdzie prowadzona jest dyskusja o głównych problemach prawa internetowego. Oddzielne części serwisu stanowią "Badanie Internautów" oraz dział poświęcony książkom związanym z prawem i nowymi technologiami.

Autorem serwisu jest Piotr 'VaGla' Waglowski - prawnik, Członek Zarządu Internet Society Poland. Piotr Waglowski pełni funkcję Głównego Konsultanta Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 1994 roku związany jest z polskim internetem: uruchomił i prowadził pierwszą polskojęzyczną listę dyskusyjną dla prawników, tworzył założenia księgarni internetowej wydawnictwa MUZA SA, jednej z pierwszych w Polsce. Jako dyrektor marketingu rozwijał ofertę dotyczącą usług finansowych w jednej z firm internetowych. Ostatnio był odpowiedzialny za gruntowną modernizację serwisów internetowych tygodnika Wprost jako zastępca dyrektora Wprost Online.

Za istotny wkład w budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce - Piotr Waglowski otrzymał tytuł Internetowego Obywatela Roku 2001

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>