Również przedsiębiorcy

Po sukcesie w Senacie, który był udziałem Internet Society Poland (poprawka do art. 5 ust. 5 ustawy o systemie informacji oświatowej) również Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zademonstrowała poparcie dla idei neutralności technologicznej państwa i dostępności do informacji o wykorzystanych stanadrdach: PIIT przedstawiła Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP propozycje zmian niektórych zapisów ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne. Izba proponuje uzupełnienie projektu ustawy poprzez wprowadzenie wymogu publicznego udostępniania informacji o zastosowanych w systemach informatycznych standardach i innych rozwiązaniach (zgłoszona propozycja to uznanie tych standardów za informacje publiczne). Drugim postulatem PIIT jest wymóg przygotowywania specyfikacji systemów teleinformatycznych przeznaczonych do obsługi rejestrów publicznych tak, by były one niezależne technologicznie i ograniczone do minimalnych wymagań. [PIIT]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>