Uwaga na: IP Enforcement

The Register publikuje kolejny artykuł dotyczący projektowanej w Unii Europejskiej Dyrektywy dotyczącej własności intelektrualnej (ze zmianami IP Justice). Zdaniem autorów artykułu - uchwalenie dyrektywy da podmiotom dysponującym prawami autorskimi zbyt wiele możliwości w stosunku do osób będących jedynie podejrzewanymi o naruszenia prawa autorskiego. Wylicza się tam takie środki jak zamrażanie kont banknowych, możliwość konfiskowania sprzętu (zarówno osób prywatnych jak i sprzętu komputerowego dostawców usług - operatorów). Na mocy przepisów projektowanej dyrektywy kreuje się nowe "prawo do informacji" - pozwalające na wymuszenie od operatora (dostawcy usług internetowych) danych dotyczących jego użytkowników. Dyrektywa będzie miała zastosowanie zarówno w przypadku dwunastoletniej dziewczynki, która wymienia sie plikami w sieci p2p jak w przypadku podarowania matce skopiowanej płyty CD oraz w przypadku naruszeń na dużą skalę (jak to zakładano pierwotnie). Dalej znajdują się detale dotyczące okoliczności złożenia projektu dyrektywy. Zgodnie z artykułem propozycje złożyła francuzka deputowana Janelly Fourtou, której mąż jest szefem muzycznego koncernu Vivendi Universal. Projekt został skierowany na szybką ścieżkę ustawodawczą, która praktycznie uniemożliwia przeprowadzenia debaty parlamentarnej. Ta droga zwykle przeznaczona jest dla niekontrowersyjnych projektów. Przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka i praw obywatelskich apelują do deputowanych europejskich by odrzucili propozycję Intellectual Property Rights Enforcement Directive. Dziś mija termin zgłaszania poprawek. W dniu 9 marca odbędzie się głosowanie w Parlamencie. Więcej danych dotyczących możliwych do podjęcia działań wspierających: Campaign for an Open Digital Environment na stronach IP Justice. [The Register][Slashdot][PC Magazine][IP Justice][EFF]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>