200 zł plus koszty

W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, Wydział Grodzki w sprawie VII W 26/04, przyjmując że "wina obwinionego została udowodniona w sposób niewątpliwy" uznał obwinionego za winnego popełnienia zarzucanych mu wykroczeń i skazał na grzywnę w wysokości 200 zł oraz obciążył go kosztami sądowymi w kwocie 120 zł. Sąd wcześniej przesłuchał w charakterze świadków osoby zatrudnione w spółce kierowanej przez obwinionego. Wszyscy zgodnie zeznali, że od początku listopada 2003 roku przesyłaniem informacji handlowych w spółce zajmuje się wyłącznie obwiniony. Relacja z rozprawy w serwisie Polspam.com.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>