Amerykański spam cd.

Senat USA wprowadził pewne modyfikacje ustawy CAN-SPAM Act 2003. I tak: pojawił się nakaz umieszczania zawsze w korespondencji o charakterze reklamowym informacji o sposobie rezygnacji z dalszych przesyłek, pojawiły się ułatwienia w zaskarżaniu nadawców przesyłek niestosujących się do przepisów ustawy i rozszerza katalog przesyłek których nie wolno wysyłać na urządzenia przenośne (takie jak np. telefony komórkowe). Ustawa wprowadza rónież współodpowiedzialność nadawcy spamu i firm świadczących mu usługi internetowe. W obecnym kształcie - osoby, które rozsyłają spam na skalę masową, mogą zostać pozwane o odszkodowanie do wysokości 2 mln dolarów (przy czym możliwe jest obliczanie tej szkody "za każdy list"). Za rozsyłanie spamu na skalę międzynarodową odszkodowanie może wzrosnąć do 6 mln dolarów. Odszkodowanie za jeden list ma wynieść do 250 dolarów. W USA powstanie lista osób, które nie życzą sobie otrzymywać spamu. Ustawa kryminalizuje (a więc to o jej karnym aspekcie) kilka ważnych zjawisk, takich jak podrabianie nagłówków poczty, wprowadzające w błąd tematy listów, brak informacji na temat możliwości wypisania się z listy dystrybucyjnej (a ściślej funkcji umożliwiającej takie wypisanie). W ustawie znalazły się regulacje dotyczące poczty związanej z treściami erotycznymi oraz związane z praktyką pozyskiwania adresów poczty elektronicznej ze stron www i newsów (e-mail address harvesting). Jak się wydaje - ponad sześcioletni proces tworzenia prawa antyspamowego w USA zmierza ku finiszowi. Prezydent George W. Bush podpisze ustawę w grudniu. Czytając o tej ustawie (ciężko tak ad hoc zanalizować sam akt) widać, że amerykanie również mają problemy ze stanowieniem prawa nowych technologii - krytycy pokazują dużą ilość możliwych obejść, wielość wyjątków i wysokie standardy dowodzenia niektórych faktów, o co trudno na razie w Internecie... [News.com][Nospam-net.pl][Gazeta]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>