Co by było z Mike'm w Polsce?

Niżej informowałem o potencjalnym sporze firmy Microsoft z Mike'm Rowe o domenę MikeRoweSoft.com. Warto się zastanowić co by było, gdyby taki spór pojawił się w Polsce?

W Polsce od roku działa Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych. Na mocy art. 697 § 1 KPC - "strony w granicach zdolności do samodzielnego zobowiązania się mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe, z wyjątkiem sporów o alimenty i ze stosunku pracy".

W przypadku Mike'a - wchodzi w grę ochrona prawa niemajątkowego - nazwiska. Art. 23 kodeksu cywilnego wśród dóbr osobistych człowieka wymienia nazwisko oraz pseudonim. Dobra osobiste są atrybutem wszystkich osób fizycznych. Przepisy prawa cywilnego nie zawierają definicji tego pojęcia, jednak nauka prawa podkreśla ich niemajątkowy charakter, wiąże te dobra z osobowością człowieka.

W takim przypadku zatem, gdyby miał miejsce w Polsce - strony nie mogłyby się zwrócić do sądu polubownego ze względu na niemajątkowy charakter prawa (ściślej rzecz ujmując - jak przypuszczam - możnaby żądać uchylenia wyroku ze względu na przesłankę przewidzianą w art. 712 § 1 ust. 1 KPC). Podobnie, gdyby sprawa dotyczyła wykorzystanego w nazwie domeny internetowej pseudonimu. A jakby orzekł sąd powszechny? Być może wziąłby pod uwagę klauzulę z art. 5 KC...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>