Internetowy Obywatel Roku 2003

Internetowym Obywatelem Roku Anno Domini 2003 został prof. dr hab. inż. Jan Węglarz. Nie starczyłoby skromnych łam niniejszego serwisu, by wymienić chociaż podstawowe zasługi Pana Profesora jakie były Jego udziałem w rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, w szczególności w powstanie Internetu optycznego wykorzystywanego w sieci naukowej. Tytuł przyznano laureatowi za twórczy wkład oraz konsekwencję w budowie Pioniera - Polskiego Internetu Optycznego. Dołączam się zatem jedynie do licznych gratulacji. Co zaś tyczy V Forum Internetu Obywatelskiego: zakończyło się ono apelem, postulującym powołanie przy Rzeczniku Praw Obywatelskich osoby Rzecznika Praw Obywatelskich w Sieci, którego głównym zadaniem byłoby monitorowanie stanu ochrony praw osobistych obywateli w sieciach komunikacji elektronicznej, przede wszystkim w Internecie.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>