Europa wzywa do dalszych prac

Komisja Europejska wydała właśnie dokument, w którym wzywa do dalszych działań w celu zwalczania plagi spamu (Commission calls for further action to combat spam). Kilka przykładów działań, koncentrujących się na wprawdzeniu samoregulacji (self-regulatory solutions), technicznych rozwiązaniach oraz współpracy międzynarodowej, zmierzających do zablokownia spamu w Europie przedstawił w Brukseli komisarz Erkki Liikanen. W grudniu 2003 szacowano, że niezamawiana komercyjna korespondencja elektroniczna (tak Europa rozumie pojęcie spamu) stanowi ponad 50% wszystkich przesyłek przesyłanych w europejskim Internecie... Na ostatnio przeprowadzonych warsztatach w sprawie spamu (16 października 2003) wypracowano pewne stanowisko, które zostało włączone do dokumetu wydanego 22 stycznia br., zatytułowanego Communication form the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on unsolicited commercial communications or 'spam'. Kolejne warsztaty dotyczące spamu będą miały miejsce w lutym 2004 roku w Brukseli. [EU PressRelease][EU Fighting Spam]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>