ISDN - natychmiastowa wykonalność

To trochę już mniej świeża informacja, bo z szóstego lutego: Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie nadużywania przez Telekomunikację Polską S.A. pozycji dominującej na rynku usług ISDN. Sąd podzielił tym samym opinię Prezesa UOKiK, który uznał, że wymagają tego ochrona konkurencji oraz ważny interes konsumentów. W dniu 28 stycznia br. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił wniosek TP S.A. o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKiK nakazującej Spółce zaprzestanie działań polegających na jednostronnej zmianie umów o świadczenie usługi ISDN oraz stosowaniu w tej umowie klauzuli, zgodnie z którą zmiana ceny usługi nie stanowi zmiany treści umowy. Oznacza to, że SOKiK podtrzymał rygor natychmiastowej wykonalności tej decyzji nadany przez Urząd. [UOKiK]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>