Edukacja: prawo internetu w Krakowie

Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, działający przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego uruchomił Podyplomowe Studium Prawa Internetu. Studentami Podyplomowego Studium Prawa Internetu mogą zostać osoby, które uzyskały dyplom ukończenia szkoły wyższej, ale o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt studium (2 semestry) ustalono na 4000 zł. [Bieżące śledzenie wydarzeń z zakresu prawa internetowego w serwisie VaGla.pl Prawo i Internet możliwe jest bezpłatnie... ;)][Program studiów]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>