Apelacja stacji radiowych

Stacje radiowe pragnom by federalny sąd apelacyjny orzekł, że niemuszą płacić opłat związanych z prawami autorskimi zarówno wykonawcom jak i wydawcom, jeśli transmitują muzykę poprzez internet. ma to związek z niedawną decyzją Amerykańskiego Biura Ochrony Praw Autorskich (U.S. Copyright Office), w związku z którą rozpowszechniający muzykę porzez internet (webcasting; o sprawie informowałem 21 czerwca 2002] będą musieli odprowadzić do 70 centów opłat za wykorzystane utwory, za jedną piosenkę udostępnioną tysiącu słuchaczy. Apelujące stacje radiowe podnoszą, że na gruncie obowiązującego prawa, są zobowiązane do płacenia tantiem autorom piosenek, ale nie wydawcom i wykonawcom. Twierdzą też, że decyzja Biura dotyczy tych podmiotów, które oferują użytkownikom możliwość wyboru i zapisu pobieranych plików, nie zaś stacji radiowych, które takiej możliwości nie oferują. [TechNews]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>